Hemen bir takma nick alıp sohbete başlayabilir, kesintisiz sohbetin keyfine bakabilirsin.

nick
şifre
Anasayfa Genel İslam Ahlakı İle Aydınlanan Gençler
0 Yorum
16 views görüntüleme
İslam Ahlakı İle Aydınlanan Gençler

İslam Ahlakı İle Aydınlanan Gençler  Bildiğiniz Üzere Aile Terbiyesi Çocuklarımızın Üzerinde Çok Etkisi Olan Bir Durumdur Bir Ailenin İslam İle Şereflenmesi Kadar Güzel bir Mutluluk Asla Olamaz Sevgiyi Merhameti İslam Ahlaki İle Vere Biliriz.

Temiz Bir Ahlak Neye Benzer Bilirsiniz Ruhu Yıkamak Gibidir Çocuklarımıza Ahlakı Nasıl Olduğunu Öğeretemez İsek Büyüdükleri Zaman büyük Bir Sorun Ve Vebalin Altına Girmiş OLuruz.

Güzel Ahlak, insam temizler, anndım. Onun için, iyi bir davramşta
bulunan.kişi, kendini rahat hisseder, manen kötülüklerden anndığına inamr. Tıpkı, maddi hayatta temizlenmeye ihtiyaç hissettiği gibi, manevi hayatta da kötülüklerden kurtulmaya ihtiyacı vardır.’ Sadece kötülükleri t’erketmek yeterli değildir; yerlerine iyilikleri koymak lazımdır. Maddi
hayatta, eskidenberi, su, bir temizlenme aracıolarak kullanılır. Su, maddi
temizlenme vasıtasLolduğu kadar, manevi temizlenme vasıtasıdır.
Hristiyanlıkta’ su, vaftiz ayiniyle, çocuğu ilk günahtan yıkar ve kurtanr. ..
Hintliler, Gahj .nehrinde yıkanarak, maddeten ve manen temizlenirler.
İslam’da, boy abdesti ile, namazın şartlanndan olan abdest, maddi
açıdan olduğu kadar manevi yönden de temizlenme vasıtasıdır; manevi
temizlennienin veya iyileşmenin ilk başlangıcıdır.islami sohbet sitesi
Tıpkı bunun gibi”ahlaki her davramş kötülükten temizlenmenin yo-
~~ . .
Bu sebeple, Sevgili Peyg~riıberimiz, “Bir fenalık y’aparsan, arkasından iyilik yap, fena işi silip götürsün” demiştir.
* Ruhun kuvvetleri arasında zikredilenlerden birkaçı şUİılardır: Muhabet Sohbet
a) Muhayyile; Bu kuvvetle, insan, duygusallan,farklı birleştirme ve ayırmalarla bir- _
birleriyle birleştirir veya’ ayınro Tahayyül: Bunun yeri kalptir. Duyulann artık karşısında
bulunmadıklan bir durumda, qnlan muhafaza eder. Bu güç, tabiatı gereği, hissi olan
şeyleri kontrol eder, onlar üzerinde tasarrufta bulunur. İrade: Hissi algı, tahayyül veya akli
kuvvetlerle idrak edilen bir şeyi. arzu etme veya ondan kaçınma isteği üzerine karar
vennedir. İnsanda genelolarak, idrak edilen şeye karşı duyulan eğilim iradedir, Eğer gen-
~l olarak düşünülüp taşınmanın ve akli düşüncenin sonucu ise ona seçme (ihtiyar) denk
Ihtiyar (seçme) sadece insanda vardır (Farabi, el-Medinetü’l-Fadıla, çev. A. Arslan, Ankara, 1990, S. 44)

Konuya henü yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0:00
Çalan :